In onze werkwijze staan de medewerker en de klant centraal. Wij vertellen niet hóe mensen precies moeten handelen, maar geven hen de juiste tools om zelf te kúnnen handelen. Om dit te bereiken, werken wij met echte verhalen van de werkvloer en ontwerpen we onze software als een verzameling levende, samenwerkende objecten.

Tijdens het maakproces destilleren we uit deze verhalen, samen met jou de relevante objecten voor jouw organisatie. Deze objecten kunnen onder andere mensen, producten, processen of activiteiten vertegenwoordigen. Uit de verhalen wordt duidelijk welke kennis en verantwoordelijkheden deze objecten nodig hebben om mens en organisatie te ondersteunen. Met onze software kun je elk object als het ware vragen stellen of een opdracht geven. Ze vormen daarmee extra medewerkers, waarmee jouw mensen kunnen samenwerken.

Dit alles doen we in begrijpelijke, normale mensentaal, passend bij jouw branche. We blijven daarbij ver weg van ingewikkelde computertermen. Zodra we de kennis en verantwoordelijkheden voor de eerste verzameling objecten hebben gedefinieerd, gaan wij aan de slag met programmeren. Dit levert direct werkende software op, die je meteen kunt uitproberen. Vanuit daar ontwikkelen we met elkaar verder. Want uit ervaring weten we dat sommige inzichten pas naar boven komen wanneer je daadwerkelijk met de software aan het werk gaat.

Design the Right Thing / Design Things Right

 1. We beginnen met koffie

  Bij jou doen? Kunnen wij gelijk een kijkje in de keuken nemen. Ben je niet in de buurt? Dan plannen we een digitale kop koffie met je in.

 2. Discover

  Om een goed beeld van de organisatie te krijgen, gaan we op zoek naar de ervaringsverhalen binnen de organisatie. Hiervoor hanteren wij een co-creatieve aanpak gebaseerd op storytelling, ofwel ‘het vertellen van verhalen’. Niet ‘Als <rol X> wil ik <taak Y uitvoeren>, zodat ik <doel Z kan bereiken>’, maar échte verhalen van de werkvloer. De praktijk loopt vaak anders dan wat er in handleidingen staat geschreven en juist die afwijkende ervaring is essentieel om mee te nemen in het ontwerpproces. Hiervoor lopen we mee op relevante afdelingen, interviewen we sleutelpersonen, kijken we naar gedrag en overtuigingen en bundelen we alle anekdotes.

 3. Define

  De bevindingen van al deze verhalen brengen we samen in een visueel overzicht. Een overzicht waarin alle concepten en onderlinge relaties helder in kaart zijn gebracht. Hierdoor wordt duidelijk welke verbindingen er lopen in de organisatie. Waardevolle inzichten die ons rijke input geven voor het designproces.

 4. Design

  Onze bevindingen zetten we om naar software. We vertalen de concepten en relaties uit de voorgaande stappen naar samenwerkende objecten. We geven de objecten de kennis en verantwoordelijkheden zoals die naar voren zijn gekomen uit de verhalen. We betrekken hierbij de sleutelfiguren uit jouw organisatie, zodat de software naadloos aansluit bij wat je in de praktijk nodig hebt.

 5. Deliver

  Deze stap is het daadwerkelijk ontwikkelen van werkende software. We vragen feedback op, schaven bij en optimaliseren de software waar nodig. Zodat we aanpassingen kunnen maken op basis van veranderende behoeften. De toekomst staat namelijk nooit vast. Daarom is het belangrijk om in te blijven spelen op veranderingen en voortschrijdend inzicht.